اطلاعات تماس

مدیریت دنیای هنر

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

درباره هنرمند:

طراح ،نقاش و مجسمه ساز .

 مربی دوره های  تخصصی  مجسمه سازی  

مدرس نقاشی وارائه دهنده مجسمه های پرتره و فیگوراتیو. 

ادامه مطلب